ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση.

Η Ελληνική Κυβέρνηση με την ψήφιση του Ν 3851/2010 έχει υιοθετήσει στόχο 20% για τις ΑΠΕ που εξειδικεύεται σε 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% στις θερμικές ΑΠΕ και 10% στα βιοκαύσιμα. Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενεργειακών μοντέλων, αναμένεται να ικανοποιηθούν για την μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13.300ΜW από ΑΠΕ (από περίπου 4.000MW σήμερα), όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7.500MW, υδροηλεκτρικά με 3.000MW, και τα ηλιακά περίπου 2.500MW